kruidachtige planten

kruidachtige planten

Een kruidachtige plant of kruid is een plant die niet of in zeer geringe mate verhout is en geen (of nauwelijks) secundaire diktegroei kent; ze heeft geen stam of takken die jaarlijks dikker worden. Een kruidachtige plant is wel een vaatplant.

Kruidachtige planten worden kruiden genoemd, zoals in de 22ste druk van Heukels’ Flora van Nederland. Een kruidachtige plant kan eenjarig, tweejarig, meerjarig of vast zijn¹.